Thông tin

Ý nghĩa của tên Pío. Tên cho con trai

Ý nghĩa của tên Pío. Tên cho con trai

Trong số tất cả các tên cho con trai, chúng tôi đánh dấu chim kêu. Bạn sẽ tìm thấy trong công cụ tìm kiếm của chúng tôi tất cả các ý nghĩa của tên em bé.

Tên này đã được thông qua bởi mười hai giáo hoàng.

Nó đến từ pius: "ngoan đạo, sùng đạo"

30 tháng 4

Latin

  • Pío Baroja, nhà văn Tây Ban Nha (1872-1956)
  • Pío Cabanillas, chính trị gia người Tây Ban Nha (1923-1991)

Trò chơi có thể in trang màu tên Pio

Pío: hình ảnh của trò chơi trang màu có thể in được

Pío tên trang màu trò chơi có thể in

Vẽ với tên trò chơi trang màu Pío có thể in

Bản vẽ tên. Tên Pio để vẽ, tô màu và in


Video: Ý nghĩa ĐẶC BIỆT TÊN CON GÁI mà Bố Mẹ đã đặt! Blog HCĐ (Tháng Giêng 2022).